Ki ga posveča naša Cerkev vsak dan od 7. v tednu

Ki ga posveča naša Cerkev vsak dan od 7. v tednu

Naša sveta Cerkev je vsak dan v tednu posvetila neki (ali nekaterim) pomembni sveti osebi ali dogodku ali simbolu, da bi ga na poseben način počastila.

Pesmi torej pri vsaki sveti službi, imajo za svoj osrednji pomen to določeno osebo ali dogodek ali simbol vsakega dne.

Podrobneje so dnevi v tednu posvečeni v naslednjem vrstnem redu:

Η ponedeljek je posvečen svetim angelom.

Η torek je posvečena svetemu Janezu Krstniku.

Η sreda je posvečen spominu na izdajo našega Gospoda s strani Juda Iškarijota. Posvečen je tudi Blaženi Devici Mariji.

Η Četrtek posvečena je svetim dvanajstim apostolom in svetemu Nikolaju, čudodelnemu nadškofu Mirona Likijskega.

Svetih dvanajst apostolov našega Gospoda so: 

Peter (Simon), Andrej Prvorojeni, Jakob Zebedejev sin,

Janez Teolog, Filip, Bartolomej (Natanael), Tomaž (ki se je imenoval tudi Didim),

Matej, Jakob, mlajši Alfejev sin, Simon Kanaanec (tj. Zelot), Juda, brat Jakoba starejšega (in Jožefov sin Mnestorja) in Matija,

ki je bil izvoljen po Gospodovem vnebohodu (na predvečer binkošti) namesto Juda Iškarijota.

Η petek posvečena je svetemu trpljenju, križanju in smrti našega Gospoda ter njegovemu križu, ki je najsvetejši simbol krščanstva.

To Sobota posvečena je svetim mučencem naše vere, pa tudi tistim, ki spijo (zaradi sestopa našega Gospoda v had na sobotni dan).

Η nedelja je Dan vstajenja. je dan Gospodovega vstajenja. Εposvečena je našemu Gospodu Jezusu Kristusu (zato se imenuje nedelja) in njegovemu vstajenju.

To pomeni da vsako nedeljo praznujemo veliko noč, razen ob naslednjih nedeljah:

a) Na cvetno nedeljo, ko obhajamo slovesni Gospodov vhod v Jeruzalem.

b) Na binkoštno nedeljo obhajamo praznik Spusta Svetega Duha na apostole.

c) Ko praznujemo božič ali trije trije v nedeljo.

Jezus Kristus, Presveta Bogorodica