Molitev za žalost ps 97 in 128

Molitev za žalost ps 97 in 128

OD OČETA PAVLA SKOZI PSALTIR.

Da bi Bog pomagal ljudem, ki so žalostni zaradi življenjskih težav, da bi jim dal pogum in moč.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Slava tebi, naš Bog, slava tebi.

Nebeški Kralj, moli, Duh resnice, vseprisotni in vseplačujoči, zaklad dobrin in dajalec življenja, pridi in se nastani med nami ter nas očisti vsakega madeža in reši, Agata, naše duše.

Sveti Bog, Sveti Mogočni, Sveti Nesmrtni usmili se nas. (XNUMX-krat)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. In zdaj in za vedno in na veke vekov. Amen.
Panagia Trias, usmili se nas. Gospod, odpusti nam grehe. Gospod, odpusti naše krivice. Svetnik, po zaslugi svojega imena obišči in ozdravi naše bolezni.

Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili se.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. In zdaj in za vedno in na veke vekov. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih in na zemlji.

Naš vsakdanji kruh daj nam danes in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, ampak reši nas hudega.

(Psalm 97)
Molitev za žalost

Pojte novo pesem Gospodu, kajti Gospod je storil čudeže: njegova desnica in njegova svetinja sta ga rešila.

Gospod je poznal svojega rešitelja, pred narodi je razodel svojo pravico. Spomnil se je svojega usmiljenja do Jakoba in svoje resnice do Izraelove hiše.

vsi konci zemlje so videli rešitelja našega Boga. Pojte Bogu, vsa zemlja, veselite se in veselite se in pojte; pojte Gospodu s liro, s liro in glasom psalma;

z jelovimi trobentami in z glasom keratinskih trobent si zatrobil pred Gospodovim kraljem. pretresi morje in njegovo posadko, svet in vse, ki prebivajo v njem.

reke ploskajo z rokami, gore se veselijo, ker tam sodi zemljo, sodi svet po pravici in ljudstva po pravici.

(Psalm 128)

Od moje mladosti so se bojevali zoper mene, o Izrael, bojevali so se zoper mene od moje mladosti in niso me premagali. na mojem jugu ležijo grešniki, odložijo svojo krivdo.

Pravični Gospod, odreži vrat grešnikom. Vsi sovražniki Siona so oslabeli in se obrnili nazaj. rodili so se kakor trava na strehah, ki se je posušila, preden je bila oskubljena;

kjer kosec ni napolnil svoje roke in pabirovalec svojega naročja in delavci niso rekli: Gospodov blagoslov nad vami, blagoslovili smo vas v imenu Gospodovem.

Apolytikion Ἦhos a'. Državljan puščave. Sveti Nektarij, škof v Pentapolisu

Silivrija, sina, in Egina, nosilca, ki se je v zadnjih časih izkazal za pravega prijatelja kreposti, zvesto častimo Nektarija, kot božanskega Kristusovega zdravilca, saj povsod izliva ozdravljenja tistim, ki spoštljivo vpijejo.

Slava Kristusu, ki te je poveličal, slava njemu, ki se ti je čudil, slava njemu, ki ti vse ozdravlja.

Po željah naših svetih očetov, Gospod Jezus Kristus, naš Bog, usmili se nas. Amen.

molitev za glavobol po žalosti,
molitev za žalost, pravoverje žalosti, Kristusova molitev,
molitev za umirajoče, želja,
molitev za kadilo, Bog ljudi, ki žalujejo,
molitev za žalost ljudi, ki so žalostni zaradi,
molitev za odpravo žalosti ljudi, ki so žalostni zaradi,
molitev za veliko žalost, ki jih žalostijo težave,
molitev za žalost, Nikolaos Velimirovich Zakaj imamo žalost,
molitev za odrešenje, Sveti Nikola Velimirovič Zakaj imamo, Sveti starešina Porfirij Žalost lahko, Starejši Porfirij Žalost lahko, Starejši Porfirij Žalost lahko, Trisagion pred molitvijo za, Trisagion pred molitvijo, Imenuje se Trisagion pred